بیستمین همایش صنایع دریایی، آذر ماه ۱۳۹۷

بیستمین همایش صنایع دریایی

20 th Marine Industries Conference

پوستر بیستمین همایش صنایع دریایی

بیستمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش صنایع دریایی