دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

10th National Symposium of Marine Industries

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران