دوازدهمین همایش صنایع دریایی، مهر ماه ۱۳۸۹

دوازدهمین همایش صنایع دریایی

12th Marine Industries Conference

پوستر دوازدهمین همایش صنایع دریایی

دوازدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش صنایع دریایی