دوازدهمین همایش صنایع دریایی، مهر ماه ۱۳۸۹

دوازدهمین همایش صنایع دریایی

دوازدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش صنایع دریایی