دوازدهمین همایش صنایع دریایی، مهر ماه 89

دوازدهمین همایش صنایع دریایی

دوازدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش صنایع دریایی