یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، آبان ماه ۱۳۸۸

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

11th National Symposium of Marine Industries

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران