سیزدهمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه ۱۳۹۰

سیزدهمین همایش صنایع دریایی

13th Marine Industries Conference

پوستر سیزدهمین همایش صنایع دریایی

سیزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش صنایع دریایی