سیزدهمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه ۱۳۹۰

سیزدهمین همایش صنایع دریایی

سیزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش صنایع دریایی