هجدهمین همایش صنایع دریایی، مهر ماه ۱۳۹۵

هجدهمین همایش صنایع دریایی

The 18th Marine Industry Conference

پوستر هجدهمین همایش صنایع دریایی

هجدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش صنایع دریایی