چهاردهمین همایش صنایع دریایی، دی ماه ۱۳۹۱

چهاردهمین همایش صنایع دریایی

چهاردهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش صنایع دریایی