فرم ثبت کنفرانس جدید

فرم ثبت اطلاعات همایش

پایگاه سیویلیکا

ثبت اطلاعات کلیه کنفرانسهای علمی پژوهشی در سایت سیمپوزیا و بخش تقویم کنفرانسهای سیویلیکا ، کاملا رایگان می باشد. دبیرخانه کنفرانسها می توانند از طریق فرم زیر اطلاعات اولیه کنفرانس خود را به اطلاع مجموعه سیویلیکا® برسانند تا نسبت به درج اطلاعات کنفرانس مورد نظر اقدام شود. در صورت نیاز با دبیرخانه جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل اطلاعات تماس گرفته می شود.