پانزدهمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه ۱۳۹۲

پانزدهمین همایش صنایع دریایی

پانزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش صنایع دریایی