پانزدهمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه ۱۳۹۲

پانزدهمین همایش صنایع دریایی

15th Marine Industries Conference

پوستر پانزدهمین همایش صنایع دریایی

پانزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش صنایع دریایی