دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، دی ماه ۱۳۷۹

دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

2nd National Symposium of Marine Industries

پوستر دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۷۹ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران