سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران، دی ماه ۱۳۸۰

سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

3rd National Symposium of Marine Industries

سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۰ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران