آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای کشور ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

۸,۴۳۶ کل کنفرانسها ۳,۳۱۶ کنفرانسهای دانشگاهی ۱,۰۱۲ کنفرانس انجمنها ۵۸,۴۳۹,۲۰۲ تعدادنمایش ۶,۰۷۴ نمایه سیویلیکا

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹، ۸۹ درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و ۱۰ درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
۸۹% مقالات فارسی ۱۰% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

۵۴۰ ۱ روزه ۱۹۷ ۲ روزه ۱۲۱ ۳ روزه ۳۰ ۴ روزه ۲ ۵ روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۷۸ همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۲ همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال ۱۳۹۸

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال ۱۳۹۸

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد ۴۲ همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۸

۱۱% علوم پزشکی ۶% علوم کشاورزی ۳۹% علوم مهندسی ۴۱% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۷

۲۰% علوم پزشکی ۶% علوم کشاورزی ۳۶% علوم مهندسی ۳۴% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۶

۲۲% علوم پزشکی ۵% علوم کشاورزی ۳۷% علوم مهندسی ۳۳% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۹ کلا ۵۲۳ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۲۵% همایش نگار ۱۲% آسان همایش ۹% سامان ۴% سیناوب ۲% وردپرس ۰% یکتاوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۸ کلا ۸۹۷ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۲۷% همایش نگار ۸% آسان همایش ۶% سامان ۵% وردپرس ۳% سیناوب ۱% آرمان

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۷ کلا ۱,۰۲۹ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۲۷% همایش نگار ۹% وردپرس ۳% آسان همایش ۳% سامان ۳% آرمان ۲% آداک
توجه: آمار نرم افزارهای همایش برای سال 1396 تقریبی است...