هفدهمین همایش صنایع دریایی، دی ماه 94

هفدهمین همایش صنایع دریایی

پوستر هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

-مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد دریایی

-سرمایه های انسانی

-حمل و نقل و خدمات دریایی

-قوانین، مقررات و استانداردها

-کاهش سوانح دریایی

-علوم دریایی و شرایط محیطی

-مهندسی دریا

-محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

-سازه های ساحلی و نزدیک به ساحلمقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش صنایع دریایی