هفدهمین همایش صنایع دریایی، دی ماه ۱۳۹۴

هفدهمین همایش صنایع دریایی

17th Marine Industries Conference

پوستر هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش صنایع دریایی