هفدهمین همایش صنایع دریایی، دی ماه ۱۳۹۴

هفدهمین همایش صنایع دریایی

پوستر هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایرانانجمن مهندسي دريايي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش صنایع دریایی