دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

10th National Conference on Geography and Environment

پوستر دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست