هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، مهر ماه 99

هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

8th National Conference on Geography and Environment

پوستر هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...