چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Fourth National Conference on Geography and Environment

پوستر چهارمین  همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.