چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، تیر ماه 98

چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Fourth National Conference on Geography and Environment

پوستر چهارمین  همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...