هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، تیر ماه 99

هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

7th National Conference on Geography and Environment

پوستر هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.