هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

7th National Conference on Geography and Environment

پوستر هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.