نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۹

نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Ninth National Conference on Geography and Environment

پوستر نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست