پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

5th National Conference on Geography and Environment

پوستر پنجمین  همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست