پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه 98

پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

5th National Conference on Geography and Environment

پوستر پنجمین  همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست