ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، اردیبهشت ماه 99

ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

6th National Conference on Geography and Environment

پوستر ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

  1. جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...


مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست