اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه 96

اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه پایا شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...