اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.