دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Second National Conference on Geography and the Environment

پوستر دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست