سومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Third National Conference on Geography and the Environment

پوستر سومین  همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

سومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.