هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۹

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

17th Iranian International Industrial Engineering Conference

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع