شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

16th Iran International Industrial Engineering Conference

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه الزهرا،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع