هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مهر ماه 89

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

7th International Industrial Engineering Conference

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ، تحت حمایت سیوی در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.


هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع محورهای اصلی کنفرانس
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی
بهینه سازی و برنامه‌ریزی ریاضی
توالی عملیات و زمان‌بندی
جایابی / طراحی استقرار
حمل و نقل و لجستیک
داده‌کاوی و کشف دانش (اطلاعات)
روش‌های تصمیم‌گیری
روشهای فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
سیستم‌های ساخت و تولید پیشرفته
طراحی و مدیریت زنجیره تأمین
کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت و خدمات
مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها
مدل‌های احتمالی / فازی
مدیریت کیفیت، مهندسی کیفیت
مدیریت، برنامه‌ریزی وکنترل پروژه
قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات
مهندسی فاکتورهای انسانی
هوش مصنوعی و سیستم‌های خبرهمقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع