هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۳۸۹

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

7th International Industrial Engineering Conference

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع