چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تیر ماه ۱۳۸۴

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

4th International Industrial Engineering Conference

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع