هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

08th International Industrial Engineering Conference

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع