نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

9th International Industrial Engineering Conference

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشكده مهندسي صنايعدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع