پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تیر ماه ۱۳۸۶

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

5th International Industrial Engineering Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع