دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۲

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

10th International Industrial Engineering Conference

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع