اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۸۰

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

1st Nationall Industrial Engineering Conference

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع