سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

13th International Industrial Engineering Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع