سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تیر ماه ۱۳۸۳

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

3rd International Industrial Engineering Conference

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۳ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع