چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

14th International Industrial Engineering Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع