ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۸۷

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

6th International Industrial Engineering Conference

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع