دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، خرداد ماه 81

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

2nd Nationall Industrial Engineering Conference

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۱ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع