چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی، دی ماه ۱۴۰۰

چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی

14th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی

چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی