ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

The 6th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences May- 2019

پوستر ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی