پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی، مرداد ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی

The Fifth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی

پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی