سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، مهر ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

13th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی