یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، فروردین ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

Eleventh National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی