دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، تیر ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

Twelfth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی