دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

The 10th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر بابل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر بابل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.