دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

The 10th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی