سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

Third National Conference on Psychology , Educational and Social Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی