چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی

The Fourth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی

چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی مراجعه فرمایید.