هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی

The 7th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی

هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی