هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

The 8th National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی