نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

9th National Conference on Psychology, Education and Social Sciences

پوستر نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی