هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

18th International ISC Conference on Information Security and Cryptology

پوستر هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.